Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nauczyciele

Karolina Browarska-Okręglicka
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.

Agnieszka Ciesielska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego sp. pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. 

Lucyna Chorąży
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, studia podyplomowe z zakresu edukacji
i wspomagania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera.

Katarzyna Dej
Nauczyciel wychowania przedszkolnego sp. pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagog.

Anna Dudek
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog,
nauczyciel języka angielskiego (w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej), nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej, terapeuta ręki.

Dorota Górniak
Oligofrenopedagog, arteterapeuta.

Anna Hanusek
Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta ręki, terapeuta dysleksji.

Sylwia Janus- Kożuch
Nauczyciel edukacji elementarnej, pedagog terapeuta  ( Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką),terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Aneta Kaczor
Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji elementarnej, socjoterapeuta.

Dawid Moskwytyn
Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej, pedagog terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.

Marta Ogonowska
Pedagog w specjalności: Pedagogika Resocjalizacja i Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Absolwentka studiów podyplomowych: Neurorehabilitacja w edukacji i terapii oraz kursu: Terapia Integracji Sensorycznej I Stopnia.

Beata Orlik
              Nauczyciel wychowania przedszkolnego,terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Agnieszka Piątek
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem.

Adriana Rasztar
Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej, ukończyła wczesną edukację nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym, posiada certyfikat FCE na poziomie B2

Maria Sendra
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel sztuk plastycznych, oligofrenopedagog z terapią pedagogiczną.

Aleksandra Słota
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, terapeuta ręki.

Justyna Szlezinger
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta ręki, trener sensoplastyki. 

Justyna Szyndzielorz
Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej.

Anna Śliwa
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista
w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, specjalista w zakresie neurodydaktyki, terapeuta ręki, trener sensoplastyki, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.

Joanna Tarnopolska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Instruktor Orientacji Przestrzennej i Lokomocji, terapeuta „ Terapii ręki”.

Bernadeta Trofimowicz
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wersja XML